iStock-1445272557

20 november 2023

Combinatie PIR en zonnepanelen

Voor de brandveiligheid van platte daken met PV-panelen is er geen verschil tussen isoleren met PIR of met minerale wol. Een test waarbij twee dakconstructies zijn vergeleken wijst namelijk uit dat de brandverspreiding op het dak vergelijkbaar is. De schade aan de onderliggende dakconstructie bleek zelfs minder bij gebruik van PIR.

Lees meer

logo-fm-approval

20 november 2023

Bescherm uw dak met een FM Approved daksysteem

Wist u dat uw dak niet FM Approved verzekerd is op het moment dat alleen de afzonderlijke producten in de dakopbouw FM Approved zijn? 

Lees meer

iStock-1155390207

11 oktober 2023

Verplichte installatie van zonnepanelen voor grootverbruikers vanaf 2025

Vanaf juli 2025 zijn grootverbruikers die jaarlijks 1 gigawattuur (1 GWh of 1000 MWh) of meer elektriciteit verbruiken, verplicht om zonnepanelen te installeren. Dit op voorwaarde dat het verbruik op één bedrijfssite 1 GWh of meer bedraagt. Deze verplichting is gebaseerd op de totale hoeveelheid elektriciteit die in een kalenderjaar van het net wordt afgenomen. De beheerder van het net waaraan het afnamepunt is aangesloten, bepaalt of een specifiek afnamepunt onder deze verplichting valt.

Lees meer